dimecres, 1 de febrer de 2017

Finalment el TSJC ens ha donat la raó!

Notícia apareguda al Diari de Girona el dia 28/01/2017: "Tomben la construcció d'una gran planta de biomassa a Cassà"

I al Punt Avui el dia 01/02/2017: "El TSJC s'oposa a la planta de biomassa de Cassà"

Tomben la construcció d'una gran planta de biomassa a Cassà

El Tribunal Superior de Justícia declara nul·la la modificació del POUM que integrava 50.462 metres quadrats de sòl no urbanitzable d'especial protecció dins el polígon El Trust

28.01.2017 | 06:53
La creació d´aquesta planta de biomassa en sòl rústic d´especial protecció fa gairebé dues dècades que genera polèmica. 
L'Associació Plataforma Antiincineradora Cassà-Llagostera -representada pel lletrat David Garcia-Quintas- ha guanyat el pols al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i a l'Ajuntament de Cassà en aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) impedixi la construcció d'una planta incineradora de biomassa per generar electricitat de 50.462 metres quadrats. L'Ajuntament havia ampliat el sector industrial el Trust per permetre l'edificació d'aquesta infraestructura en sòl rústic protegit i la Comissió Territorial d'Urbanisme hi va donar el vistiplau limitant a 14.757 metres quadrats la superfície urbanitzable i autoritzant a que la resta de terreny s'usés com a zona d'emmagatzematge de combustible.
La sentència, dictada per la secció tercera de la sala del Contenciós Administratiu del TSJC en data 21 de desembre de 2016, declara nul·la de ple dret la modificació del Pla d'ordenació urbanística (POUM) de Cassà que autoritzava la construcció d'aquesta planta en sòl no urbanitzable especialment protegit -el POUM de 2009 l'havia inclós a l'espai natural Serra de les Gavarres.
L'alt tribunal fa constar que existia la possibilitat d'autoritzar aquesta incineradora generadora d'electricitat en cas que «s'hagués d'ubicar necessàriament» en aquest espai però davant la pobresa dels arguments esgrimits per l'Ajuntament, «que en part semblen tòpics a l'ús», el TSJC troba fora de lloc haver de «sacrificar» terreny protegit. La sentència és especialment dura amb l'Ajuntament i li recrimina el fet que «més enllà de buscar l'opció més còmoda i beneficiosa per a l'empresa explotadora de la planta EnerfustXXI» no hagi aportat cap raó que permeti justificar la necessitat d'ubicar la planta en sòl de protecció especial.
El TSJC fonamenta la seva decisió en el fet que existia una alternativa a la construcció de la planta de biomassa que passava per deixar-la aixecar al sector de Ca l'Adrià, el qual està integrat per sòl industrial. L'Ajuntament va descartar situar-la allà «per no perjudicar usos residencials, hotelers i de restauració», «per l'expressament qualificat com a 'sever impacte paisatgístic'» i per trobar-se allunyada de la subestació elèctrica.
La dèbil argumentació de l'Ajuntament per evitar autoritzar la construcció de la planta en terreny industrial (Ca l'Adrià) i sí en terreny protegit (el Trust) ha sigut severament criticada pel tribunal fins al punt de preguntar-se irònicament «per quin moitu va crear [l'Ajuntament de Cassà] un sector industrial en aquell lloc [Ca l'Adrià]» si era tan important mantenir l'statu quo residencial, hoteler i de restauració d'aquell sector.

Per art de màgia

Per més que la Comissió Territorial d'Urbanisme autoritzés la modificació del POUM de Cassà per adaptar la normativa a les necessitats de l'empresa que volia crear la planta de biomassa, el tribunalconsidera que es tracta d'una maniobra estranya que ha de declarar-se nul·la. En primer lloc, perqué «cap dada objectiva» explica com, sense cap tipus de transició, un terreny no urbanitzable passi a ser urbanitzable «de la nit al dia»; i en segon terme perqué havia de ser el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cassà els que acreditessin la necessitat imprescindible d'aquest canvi normatiu que suposa una «devaluació» del sòl protegit.
La sentència dóna a entendre que l'Ajuntament va tractar de canviar els usos del terreny forçant l'ampliació del polígon consolidat El Trust en direcció als 50.462 metres quadrats que necessitava Enerfust XXI per aixecar la seva planta. I això perqué «tampoc s'ha provat que els serveis existents fins a la data en l'esmentat polígon, fossin suficients per satisfer els requeriments derivats de l'ampliació de sòl urbanitzable».
L'alt tribunal finalitza els fonaments de la sentència indicant que la modificació del POUM «hauria d'haver merescut una valoració negativa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat» d'acord al Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Batalla des de 2010

Encara que de la construcció de la planta de biomassa amb incineradora se'n parla des de 2008, no va ser fins mitjan 2010 que l'oposició veinal es va organitzar a través de l'Associació Plataforma Antiincineradora Cassà-Llagostera per evitar la materialització del projecte. Més enllà de la ubicació de la infraestructura en una zona de protecció especial, la plataforma també considerava injustificada la modificació del POUM per haver-se fet a instàncies d'una empresa privada i perquè l'activitat afectaria la riera Cagarella i trencaria un espai que també és un connector ecològic. No obstant això, el TSJC únicament ha tingut en compte la qüestió del sòl no urbanitzable d'especial protecció per dictar la seva resolució.
La sentència no és ferma i tant l'Ajuntament de Cassà com el Departament de Territori i Sostenibilitat poden presentar un recurs de cassació.

dilluns, 18 de juny de 2012

Us informem de les darreres notícies relacionades amb la planta de biomassa:

Notícia apareguda al diari El Punt: "Cassà ultima el canvi del pla general per a la biomassa"

Resum de les Jornades a Tàrrega:
A Tàrrega les conselleries de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura han organitzat una jornada per promoure especialment les incineradores de biomassa per a la producció d'electricitat, especialment la del pla d'Urgell i les Garrigues. Entre altres propostes i atenent la falta de disponibilitat de biomassa, el representant del departament d'Agricultura, el Sr. Joaquim Rodríguez, ha expressat que el seu departament està preparant un decret a petició dels propietaris forestals privats agrupats en el Consorci Forestal de Catalunya, la declaració de les muntanyes naturals com a cultius energètics, per tal que siguin primats i es disposi de més biomassa per a les plantes previstes. Aquesta proposta hipotecaria la conservació dels nostres boscos i abocarà a la ruïna el sector de transformació de la fusta en no poder competir. Hi han participat membres de diferens plataformes catalanes contràries a la incineració de la biomassa dels que hem fet sentir la queixa de la societat afectada, i alhora hem fet lliurament a l'administració d'una presentació tècnica de l'investigador de la UB i del CREAF el Dr. Carlos Gracia, que amb els seus estudis ha conclòs que produir electricitat amb biomassa és del tot inviable tècnicament, econòmicament i ambientalment en tractar els nostres boscos de poc productius, i generar gran quantitat d'impactes ambientals.
Entre altres aspectes les plataformes demanem:
Que es paralitzin tots els projectes presentats a tramitació administrativa per:
a- La seva inviabilitat tècnica de funcionar amb biomassa forestal per la falta de reserves, per ser els nostres boscos de baixa productivitat, igual que les previstes amb cultius energètics, pels alts costos i ocupació de conrreus agrícoles alimentaris.
b- Per produir només 1MW cal cremar unes 10.000tn de fusta al 20% d'humitat que el bosc representa inicialment tallar unes 14.000Tn de fusta verda. Per tenir l'eficiència energètica més baixa de la resta d'energies entre un 20% i un 30%.
c- Per reduir la disponibilitat de biomassa a la producció de calor, especialment de calderes de calefacció i aigua sanitària, amb alta eficiència entre un 80% i un 90%.
d- Per a ser productores molt importants de GEH (gasos d'efecte hivernacle); una tona de biomassa emet 1,8 tones de CO2 sense comptar les emissions indirectes. L'Agència europea del Medi Ambient s'ha manifestat contrària a què siguin considerades neutres les emissions de CO2 derivades de la incineració de la biomassa.

Per a més informació:

- Informe final de la 1a Trobada de Plataformes
- La biomassa com a font d'energia
- Manifest de les Plataformes
- La "biomata" a Catalunya de David Colell

diumenge, 29 de gener de 2012

Escalfament global del planeta: nou estudi de la NASA

Nou estudi de la NASA que mostra dades sobre l'escalfament global del planeta des del 1880 fins el 2011.
Si voleu llegir l'article original, el trobareu aquí.

dijous, 17 de març de 2011

Urbanisme suspèn la planta de biomassa de Cassà

Finalment la comissió d'Urbanisme de Girona s'ha pronunciat sobre el projecte de la Planta de Biomassa prevista a Cassà i corrobora el que veníem dient des de la Plataforma.

Podeu llegir la notícia aquí.

Des de la Plataforma antiincineradora volem donar-vos les gràcies a tots aquells qui heu col·laborat en aquesta tasca i aquells qui ens heu donat suport. Gràcies!

dijous, 18 de novembre de 2010

La Planta de biomassa a Llagostera TV

Televisió de Llagostera es va fer ressò de la planta de biomassa en un reportatge que podeu veure aquí.

dimarts, 16 de novembre de 2010

La Plataforma presenta les al·legacions medi ambientals

Ahir dilluns 15 de novembre, la Plataforma antiincineradora Cassà-Llagostera va presentar les al·legacions medi ambientals sobre el projecte de la planta incineradora de biomassa.
Podeu trobar el text de les al·legacions aquí.

dijous, 14 d’octubre de 2010

Què és la biomassa?

Font: web de Manel Debés

La biomassa són restes orgàniques tant animals o vegetals que un cop assecades poden utilitzar-se com a font d’energia.

Classes de biomassa:

- Extreta de l'ecosistema (boscos): és principalment obtinguda de la tala d’arbres, d'un diàmetre mínim de 10 cm, és el sistema més antic que els humans han utilitzat per escalfar-se i cuinar; actualment és l’energia més utilitzada als països menys desenvolupats. Una mala gestió provoca desforestació i gran impacte ambiental.
- Conreus energètics: es tracta de plantar conreus per produir energia mitjançant la combustió (cremar, incinerar o piròlisi) o fermentació. Els conreus poden ser arbres de creixement ràpid com l’eucaliptus o arbres modificats genèticament i també alguns cereals. D’aquesta manera ocupem terres de conreu destinades a l’alimentació, per produir biocultius, també dits conreus energètics.
- Excedentària: és la biomassa que no s’aprofita en les indústries de la fusta, alimentàries i agro-ramaderes. Restes de fusta o serradures, palla, pinyols i restes càrniques.
- Residuals: és la part que no té cap valor comercial i acostuma anar als abocadors o que ben gestionada pot convertir-se en matèria orgànica per aplicar als camps com aportació de nutrients pels conreus i substituir els fertilitzants químics. Inclou restes forestals, excrements ramaders, residus sòlids urbans, fangs de les depuradores d’aigües residuals entre altres.

Com s’utilitza la biomassa:
La biomassa s’utilitza com a matèria prima en processos:
- termoquímics com són la combustió o incineració, gasificació i piròlisi. En aquests processos s’emeten CO2, SO2, òxid nitrós, metà i cendres, tots contaminants amb efecte hivernacle, i micropartícules.
- bioquímics com són la fermentació alcohòlica (producció d’alcohol) es genera CO2 i fibres, el compostatge produeix matèria orgànica aprofitable com a condicionador del sòl i una fracció líquida en gran contingut de nutrients que també es pot reusar com a fertilitzant.

Avantatges: econòmica si s’utilitza a prop d’on es produeix com a llenya, pelets o estella forestal permet utilitzar-se en llars de foc, calderes privades o comunitàries (escoles, dispensaris, equipaments esportius). Renovable, sempre que replantem tants arbres com tallem i que tallem al ritme del creixement de la zona a explotar.

Inconvenients: No és una energia neta quan el seu ús es planteja per a la producció d’energia elèctrica, perquè és molt poc eficient i cal transportar moltes tones de biomassa fins la planta industrial amb uns costos elevats de transport. A part de l’emissió de moltes tones de CO2 i altres gasos efecte hivernacle sobre l’atmosfera i problemes de salut relacionats amb les partícules emeses per el procés de combustió. S’ha de tenir en compte si tallem més arbres que els que creixeran en un període determinat de temps acabarem per desforestar, com ja esta passant amb moltes zones del planeta i provocant danys ambientals greus i a vegades irreversibles.